Casino İşletmecileri Birliği

Hakkımızda

"1974"  Barış Harekâtının üzerinden 48 yıl geçti.

Kıbrıs Türkü, toplumsal varlığını devletiyle taçlandırırken, devlet kurup yaşatmanın, ulusların ve toplumların onuru olduğu bilincini tüm dünyaya duyurmuştur.

Çalışan sistem, çalışan ekonomi, insanların mutluluğu ve insanların huzuru bu onurun yükselerek değerini koruması için vazgeçilmez koşullardır. Devletin yönetiminde demokratik irade yansımasıyla sorumluluk üstlenen herkes, takım ruhuyla halkın mutluluğu için çalışmak zorundadır. Mutluluğa giden yolda en önemli gereksinim, sorunların asgariye çekildiği, çalışabilir devlet mekanizmasıdır.


"Bizler Casino işletmecileri olarak kurumlaşmış devlet yapısı içinde, istismara açık, yasal boşlukların olmadığı bir şans oyunları sistemini ilk günden beri savunmaktayız. Milli Piyango, toto ve lotodan başlayarak, şans oyunları çağdaş tüm ülkelerde vardır. Casinolar ise Şans Oyunları silsilesinin önemli bir parçasıdır."


Kuzey Kıbrıs’ta yarım asra yakın bir süredir casinolar varlığını sürdürmektedir. KKTC ekonomisine doğrudan ve dolaylı katkılarımız yıllık 700 milyon dolardan az değildir. Casinolarımız bu uzun ve zor süreç içinde ciddi bir sınavı başarıyla vermiştir. Yasal eksiklere ve deneyim yoksunluğuna karşılık casinolarımız, dünyadaki çağdaş uygulamalara ayak uydurmada irade ortaya koymuştur. Bu duruş, toplumsal sorumluluk, anlayışıyla gerçekleşmiştir. Bir yanda örnek sayılacak bir anlayışla bu sorumluluğu sürdürüp ülke ekonomisine hayati katkı koyan Casino işletmecileri, öte yandan Kıbrıs Türk insanına yasakların değil çağdaş düzenlemelerin yakıştığına olan inancını hep korudu. Bu inanç ve anlayışla kurduğumuz birliğimiz, bugün konusunda deneyimli, kendini kanıtlamış personeli ve danışmanlarıyla, sektörün, tüm yasal mevzuatlara ve ülke menfaatlerine uygun faaliyet göstermesi ve toplumun değer yargılarını dikkate alarak, sosyal yaşama hizmet vermesi noktasında yoğun uğraşlar vermektedir.

Birliğimiz, sektörün hak ettiği itibarını kazanmasıyla, ülke ekonomisine ve sosyal hayata daha verimli ve faydalı olacağı inancıyla, kurumsallaşma yolundaki adımları inançla ileriye götürmektedir.