Casino İşletmecileri Birliği

Basına "Acil Bilgilendirme" Toplantısı Yapıldı

Basına "Acil Bilgilendirme" Toplantısı Yapıldı

  • 16 Aralık 2020

15:00'de Sanayi Odasında KKTC'de faaliyet gösteren ekonomik örgüt temsilcileri; Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Casino İşletmecileri Birliği (CİB), Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB), Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ), Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Kiralık Araç İşletmecileri Birliği (KAİB) ve KKTC Birleşik Taksiciler Derneği desteği ile gerçekleşen basın toplantısında kriz haline gelmiş ve ekonomiyi olumsuz etkileyen konuların altı çizildi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulunun aldığı yeni kararlarla birlikte genel olarak sektörlerin yaşadığı sıkıntı ve endişeler basınla paylaşıldı. Tüm örgüt temsilcileri yaptıkları konuşmalarında, “özellikle Covdi-19 salgınıyla mücadele kapsamında yaşanan sürecin sektörleri üzerindeki etkilerini basınla paylaşırken, tüm sektörlerin ekonomik anlamda ortak paydasının Turizm olduğuna” vurgu yaparken, “hal böyleyken devleti yönetenlerin Turizm sektörüne yaklaşımlarının hiç te adil olmadığını, sağlık adına alınan kararlarda bu sektörde çalışanları yok saydıklarını” ifade ettiler.

Konuşmaların ardından basın mensuplarının sorularına cevap verildi.

Birlik Başkanı Ahmet Arkın'ın Makalesi Yenidüzen Gazetesinde Yayınlandı
Birlik Başkanı Ahmet Arkın'ın İkinci Makalesi Yenidüzen Gazetesinde Yayınlandı