Casino İşletmecileri Birliği

CİB Yönetimi’nden Bakan Atun’a Ziyare

CİB Yönetimi’nden Bakan Atun’a Ziyare

  • 30 Mart 2017

Şans Oyunu Salonları sektörünün işleyişinin daha şeffaf ve denetlenebilir olması için yasal düzenleme gerektiren konuların çözümüne ilişkin olarak Casino İşletmecileri Birliği, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’a ziyarette bulundu.

Ahmet Arkın Başkanlığındaki CİB Yönetim Kurulu’nun Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’a yaptığı ziyarette Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısının AB ülkelerindeki uygulamalar dikkate alınarak düzenlenmesinin gerekliliği aktarılırken, Para ve Kambiyo Yasasının verdiği yetkiyle Merkez Bankası yönetiminin yayınladığı tebliğin uygulanması esnasında yaşanılan sorunlar dile getirildi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun da, Arkın Başkanlığındaki CİB Yönetimine teşekkür ederek başladığı konuşmasında, aktarılan konularla ilgili girişim yapılması konusundaki hassasiyetini dile getirdi.

Şans Oyunları Yasası Altında Yürürlükte Olan Tüzük Revize Edildi
Casino İşletmecileri Birliği, Sektörün Uluslararası Kurallara Uyumluluğu Yönünde Yaptığı Çalışmaları Yoğunlaştırdı