Casino İşletmecileri Birliği

Şans Oyunları Yasası Altında Yürürlükte Olan Tüzük Revize Edildi

Şans Oyunları Yasası Altında Yürürlükte Olan Tüzük Revize Edildi

  • 15 Mart 2017

Şans Oyunları Yasası uyarınca revize edilerek hazırlanan “Teknik Denetim Personel Lisans Belgeleri Şans Oyunları Kurulu ve Danışma Kurulu Tüzüğü”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yasa uyarınca hazırlanan Tüzük,Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’ne verilen yetki ve görevlerin içeriğini belirlemek, Danışma Kurulu ve Şans Oyunları Kurulu’nun görev yetki ve sorumlulukları ile uygulanacak kuralları ve esasları düzenlemeyi amaçlamaktadır.

Şans Oyunları Salonlarında çalışacak personelin lisans belgeleriyle ilgili düzenlemeleri içeren tüzükte, personel lisans belgeleriyle ilgili ücretler de yer almaktadır.

Tüzükte Şans Oyunları Salonlarının denetimine ilişkin hususlar da yer almakta olup, denetimlerin kimler tarafından ve nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılara da detaylı olarak yer verilmiştir.

Tüzüğe “Dokümanlar/Tüzükler” bölümünden ulaşabilirsiniz.

KKTC Şans Oyunları Kurulu ve CİB Birleşik Krallık Parlamentosunda temsil edildi
Casino İşletmecileri Birliği, Sektörün Uluslararası Kurallara Uyumluluğu Yönünde Yaptığı Çalışmaları Yoğunlaştırdı