Casino İşletmecileri Birliği

Turizm Örgütü Yasa Tasarısı Görüşüldü

Turizm Örgütü Yasa Tasarısı Görüşüldü

  • 03 Haziran 2016

Ülkemizin lokomotif sektörü konumunda bulunan turizmde, sürdürülebilir bir turizm politikası geliştirmek, Turizm Bakanlığı ve Turizmde faaliyet gösteren sektör paydaşlarının ortak çalışmaları daha verimli ve profesyonelce yapabilmesi için, Turizm Örgütlerinin  bir araya geleceği “Turizm Örgütü” kurma yolunda hızla adım atılmaktadır.

Aralarında Birliğimizin de bulunduğu Turizmde faaliyet gösteren Sivil Tolum Örgütleri ile bir araya gelen Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel, Turizm Örgütü Yasa Tasarısı’nın ele alındığı bir toplantı gerçekleştirmiştir. CİB Başkanı Ahmet Arkın’ın katıldığı toplantıda, yakın zamanda kurulması hedeflenen Turizm Örgütü sayesinde ülkemiz turizm sektöründe yaşanılacak kazanımlar detaylı olarak görüşülmüştür.

Başkan Arkın’dan Turizm Bakanı Ataoğlu’na Ziyaret
Sarıçiçek, Sektörün Geldiği Durumu Diyalog TV’de Anlattı