Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı Komitede İkinci Kez Görüşüldü

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı Komitede İkinci Kez Görüşüldü

  • 27 Ağustos 2019

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda, bugün saat 09:00’da toplandı. Komite, gündeminde bulunan, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine devam etti. 

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bu sabah yaptığı toplantıda, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı'nın genelini ele aldı.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplanan komiteye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Kutlu Evren, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve HP Milletvekili Mesut Genç katıldı.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı, yasadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla ülke ihtiyaçları da dikkate alınarak uluslararası standartlara, AB direktiflerine ve mali eylem görev gücünün (FATF) 2012 yılında kabul edilen yeni tavsiye kararlarına uyumlu bir şekilde, suç gelirlerinin aklanması, terörizmin ve yaygınlaşmanın finansmanı ile mücadele edebilmeyi amaçlıyor.

Komite toplantısına, davetli olarak KKTC Merkez Bankası’ndan Rasiha Maslakçı, Latife Uçaner, Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi’nden Şifa Karahasanoğlu, Casino İşletmeciler Birliği’nden Ayhan Sarıçiçek, Ercan Turhan, Hasan Örek, Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği’nden Mustafa Karaoğlan, Mehmet Küçük ve Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliğ’nden Hasan Sungur katılarak görüş ve öneriler sundu.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu Ziyaret Edildi
Casino İşletmecileri Birliği Basın Mensuplarıyla Buluştu